Політика конфіденційності

1. Загальні положення

 

Справжня політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних Телеканал «Південна Хвиля» (далі - Адміністрація сайту).

 

1.1. Адміністрація сайту ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Справжня політика Адміністрації сайту щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Адміністрація сайту може отримати про відвідувачів веб-сайту volnatv.com

 

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

 

2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2.2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

2.3. Веб-сайт - сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою volnatv.com;

2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність наявних в базах даних персональних даних, і забезпечуючих їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів;

2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб'єкту персональних даних;

2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

2.7. Адміністрація сайту - державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;

2.8. Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначаємого Користувачеві веб-сайту volnatv.com;

2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту volnatv.com;

2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;

2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;

2.12. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

 

3. Адміністрація сайту може обробляти такі персональні дані Користувача

 

3.1. Файли cookie, IP-адреса, інформація про браузер (тип і мову), дату і час запиту;

3.2. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Google Analytics та інших).

3.3. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.

 

4. Цілі обробки персональних даних

 

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача - обмін інформацією / новинами, зручність використання сайту, а також розробка нових функціональних можливостей.

4.2. Також Адміністрація сайту має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Адміністрації сайту лист на адресу електронної пошти tv.inshiy@gmail.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.3. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

 

5. Правові підстави обробки персональних даних

 

5.1. Адміністрація сайту обробляє персональні дані Користувача тільки в разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на сайті volnatv.com. Заповнюючи відповідні форми і / або відправляючи свої персональні дані Адміністрації сайту, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

5.2. Адміністрація сайту обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (увімкнено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript).

 

Цей сайт не призначений та не розроблений для дітей віком до 14 років. Опрацювання персональних даних неповнолітніх осіб, у віці від 14 до 18 років здійснюється виключно за наявності згоди батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

 

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

 

Безпека персональних даних, які обробляються Адміністрацією сайту, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

 

6.1. Адміністрація сайту забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.

6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом подання відповідного Адміністрації сайту повідомлення на адресу електронної пошти tv.inshiy@gmail.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Адміністрації сайту повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу tv.inshiy@gmail.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

6.5. Адміністрація сайту контролює коментарі Користувачів, але вважаючи, що Адміністрація не може миттєво реагувати на кожен коментар, тому Користувач несе повну відповідальність за зміст коментарів, які він залишає на сайті.

6.6. Адміністрація сайту залишає за собою право на видалення коментарів, що на думку Адміністрації є образливими, наклепницькими, непристойними або неприйнятними, або які порушують авторські права і товарні знаки.

 

7. Прикінцеві положення

 

7.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Адміністрації сайту за допомогою електронної пошти tv.inshiy@gmail.com.

7.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Адміністрацією сайту. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

 

Використання контенту сайта дозволяється виключно за умови встановлення гіперпосилання на сайт https://volnatv.com/.